ראה את המחזורים של האינטליגנציה אשר בשמיים"

"ויישם אותם על מחזורי האינטליגנציה שלך אשר בדמותם

אפלטון